Globala målen/Agenda 2030

Vi har valt att arbeta mot tre Globala mål:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi vill verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Det vill vi göra genom att i rekryteringsarbetet prioritera personer som står utan arbete. Vi vill också vara en kraft som skapar nya arbetstillfällen i samhället.

10. Minskad ojämlikhet

Vi vill verka för ett hållbart samhälle med rättvis fördelning av resurser och möjlighet till ekonomisk, social och politisk påverkan i samhället. “ALLA SKA MED”. Alla personer ska ha lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder, sexuell läggning, eller könsidentitet och könsuttryck. Det vill vi göra genom rättvisa rekryteringsprocesser där ingen person diskrimineras.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Vi vill verka för en ökad konkurrenskraft, tillväxt, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa. Det vill vi göra genom att konsumera och använda metoder och material som minskar den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.